Dzielnicowi KPP Pyrzyce

Dzielnicowi KPP w Pyrzycach

Kierownik Rewiru Dzielnicowych

KPP w Pyrzycach

 

   st.asp. Paweł Piwoni

 tel.  47 782 85 24  , KPP w Pyrzycach pokój nr 104

 


Uwaga!

Podane adresy mailowe ułatwią Ci kontakt z dzielnicowymi, ale nie służą do składania zawiadomień o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.
Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.
W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 997 lub 112.

 

Dzielnica nr 1 – Pyrzyce

 

  sierż. sztab. Adam Boczarski

tel. 47 782 85 22,  571 323 896,   KPP w Pyrzycach pokój nr 105

e-mail: dzielnicowy.pyrzyce1@sc.policja.gov.pl

ul. 2 Marca, Akacjowa, Asnyka, Jana Brzechwy, Kasprowicza, Kochanowskiego, Konopnickiej, Krasickiego, Leśmiana, Mikołaja Reja, Leopolda Staffa, Tuwima, Basenowa, Dworcowa, Kościuszki, Krótka, Księcia Barnima, Magazynowa, Mickiewicza, Podmiejska, Poniatowskiego, Przyszłości, Rejtana, Równa, Rycerza Przybora, Szczecińska, Szkolna, Wały Chrobrego (od ul. 1 Maja do ul. Lipiańskiej po zachodniej części Pyrzyc) , Zabytkowa ( pomiędzy ul. 1 Maja a ul. Krótką), Żwirki i Wigury

 

Zadania priorytetowe

 

W wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami podległego rejonu służbowego nr I ustalono, że problemem w rejonie ulicy Szkolnej w Pyrzycach jest uszkodzona wiata przystanku autobusowego. W okresie zimowo - wiosennym osoby przebywające we wiacie mają pogorszony komfort oczekiwania na zbiorowy transport publiczny z uwagi na nie sprzyjająca aurę. Wymieniona wiata w takim stanie nie spełnia swojej roli i nie chroni osób przed deszczem ani silnym wiatrem z uwagi na uszkodzoną jedną z szyb w części tylnej wiaty oraz brak szyby bocznej.

W związku z powyższym podjęto decyzję o przeprowadzeniu działania priorytetowego na omawianym terenie w celu poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego.


 

Dzielnica nr 2 – Pyrzyce

 

p.o.  sierż. sztab. Adam Boczarski

tel. 47 782 85 22,  571 323 896,   KPP w Pyrzycach pokój nr 105

e-mail: dzielnicowy.pyrzyce1@sc.policja.gov.pl

 

ul. Ciepłownicza, Głowackiego, Jana Pawła II, Ks. Bogusława, Kwiatowa, Narutowicza, Niepodległości, Ciepłownicza, Obojno, Ogrodowa, Plac Wolności, Pod Lipami, Polna, Poznańska, Rolna, Różana, Słoneczna, Stargardzka, Staromiejska, Willowa, Wojska Polskiego, Wiosenna

 

 

Zadania priorytetowe

W wyniku przeprowadzonych spotkań z mieszkańcami podległego rejonu służbowego nr. II ustalono, że szczególnym problemem w rejonie ulicy Ogrodowej w Pyrzycach, jest brak widocznej linii bezwzględnego zatrzymania P-12 w związku ze znakiem Stop B-20

W opinii lokalnej społeczności należy wykonać naprawę nawierzchnia asfaltowej przy wyżej wskazanym skrzyżowaniu. W związku z powyższym podjęto decyzję o przeprowadzeniu działania priorytetowego na omawianym terenie w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu kołowym.


 

Dzielnica nr 3 – Pyrzyce

    sierż. sztab. Sebastian Bogusz

tel. 47 782 85 22,  571 323 892,   KPP w Pyrzycach pokój nr 105

e-mail: dzielnicowy.pyrzyce3@sc.policja.gov.pl

ul. 1 Maja, Bankowa, Czerwono Młyńska, Dąbrowskiego, Górna, Kilińskiego, Lipiańska, Lipowa, Młodych Techników, Młyńska, Owocowa, Podgrodzie, Sienkiewicza, Sikorskiego, Słowackiego, Sportowa, Wały Chrobrego ( od ul. Lipiańskiej do ul. 1 Maja po wschodniej części Pyrzyc), Pl. Ratuszowy, Warszawska, Nad Potokiem, Reymonta,  Zabytkowa (pomiędzy ul. 1 Maja a Dąbrowskiego)

 

Zadania priorytetowe

W wyniku przeprowadzonych spotkań z mieszkańcami podległego rejonu służbowego nr. III ustalono, że szczególnym problemem w rejonie ulicy Jana Kilińskiego oraz Jana Henryka Dąbrowskiego w Pyrzycach są znaczne ubytki w warstwie bitumicznej, spowodowane najprawdopodobniej przez niekorzystne warunki atmosferyczne w okresie zimowym. Kierujący pojazdami są zmuszani do wykonywania manewru omijania ubytków w celu uniknięcia uszkodzeń nadwozia lub karoserii pojazdu.

W związku z powyższym podjęto decyzję o przeprowadzeniu działania priorytetowego na omawianym terenie w celu poprawy bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego oraz pieszych.

 


 

Dzielnica nr 4 – Gmina Pyrzyce

sierż. Jakub Nadolny

tel. 47 782 85 23,  571 323 895,   KPP w Pyrzycach pokój nr 107

e-mail: dzielnicowy.pyrzyce4@sc.policja.gov.pl

Brzezin, Brzesko,Chwasty, Czernice, Giżyn, Krzemlin, Letnin, Mechowo, Mielęcin, Młyny, Nieborowo, Nowielin, Obromino, Okunica, Pstrowice, Ryszewo, Ryszewko, Rzepnowo, Stróżewo, Turze, Żabów

 

Zadania priorytetowe

W wyniku przeprowadzanych konsultacji z mieszkańcami jak i sołtysem wsi Żabów ustalono, że głównym problemem na terenie miejscowości są wykroczenia popełniane przez osoby przebywające na przystanku autobusowym przy budynku oznaczonym numerem 71 oraz
za budynkiem Ochotniczej Straży Pożarnej, gdzie dochodzi do spożywania alkoholu i zaśmiecania miejsca publicznego. Do wykroczeń w tych miejscach dochodzi najczęściej w godzinach popołudniowo – wieczornych, w szczególności w dniach od piątku do niedzieli.

W związku z powyższym podjęto decyzje o przeprowadzeniu działania priorytetowego na omawianym terenie w celu wyeliminowania zachować niezgodnego z prawem.


 

Dzielnica nr 5 – Gmina Kozielice

 

asp. szt. Artur Jaskulski

tel. 47 782 85 23,  571 323 891,   KPP w Pyrzycach pokój nr 107

e-mail: dzielnicowy.pyrzyce5@sc.policja.gov.pl

Czarnowo, Kozielice, Łozice, Maruszewo, Mielno Pyrzyckie, Przydarłów, Rokity, Siemczyn, Tetyń, Trzebórz, Zadeklino, Załęże

 

Zadania priorytetowe

W wyniku przeprowadzonych spotkań z przewodniczącym rady sołeckiej oraz sołtysem wsi Tetyń a także mieszkańcami. Ustalono, iż głównym problemem na terenie wskazanej miejscowości jest gromadzenie się młodzieży w rejonie miejsca odpoczynku na ścieżce rowerowej, gdzie dochodzi do zaśmiecania oraz dewastacji mienia.

W związku z powyższym podjęto decyzje o przeprowadzeniu działania priorytetowego w związku z zaistniałą sytuacją.


 

Dzielnica nr 6 – Gmina Bielice

p.o. sierż. sztab. Łukasz Szczerbiński

tel. 47 782 85 09,  571 323 894,  KPP w Pyrzycach pokój nr 106

e-mail: dzielnicowy.pyrzyce6@sc.policja.gov.pl

Babin, Babinek, Będgoszcz, Bielice, Chabowo, Chabowko, Linie, Nowe Chrapowo, Nowe Linie, Parsów, Stare Chrapowo, Swochowo

 

Zadania priorytetowe

Na terenie rejonu numer VI w miejscowości Bielice przy ul. Klonowej 68a jednym z najbardziej negatywnych zachowań we wskazanym rejonie jest spożywanie alkoholu w obrębie sklepu Dino co sprawia, że przebywający tam element pijacki dopuszcza się popełnianiwykroczeń z art 45’1 Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi. Ulica Klonowa w Bielicach jest jednym z głównych ciągów komunikacyjnych prowadzących do wskazanej miejscowości. Widok osób nagminnie spożywających alkohol i popełniających wykroczenia porządkowe ma złe oddziaływanie na wizerunek miejscowości Bielice jak i doprowadza do demoralizacji młodzieży. Nadmieniam iż powyższy proceder występuje w godzinach popołudniowych oraz wieczornych.

W związku z powyższym podjęto decyzję o przeprowadzeniu działania priorytetowego na omawianym terenie w celu wyeliminowania zachowań niezgodnych z prawem.


 

Dzielnica nr 7 – Gmina Warnice

 

 sierż. sztab. Łukasz Szczerbiński

 tel. 47 782 85 09,  571 323 894,   KPP w Pyrzycach, pokój nr 106

e-mail: dzielnicowy.pyrzyce7@sc.policja.gov.pl

Barnim, Cieszysław, Dębica, Grędziec, Janowo, Kłęby, Nowy Przylep, Obryta, Stary Przylep, Reńsko, Warnice, Wierzbno, Wójcin, Zaborsko,

 

 Zadania priorytetowe

W wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych podległego rejonu służbowego nr VII ustalono, że w rejonie drogi powiatowej P1776Z w miejscowościami Barnim na wysokości posesji oznaczonej nr 30 - 31 - 24b występują liczne ubytki w nawierzchni asfaltowej . Uszkodzona nawierzchnia powoduje, że kierujący pojazdami zmuszeni są do zjeżdżania na pobocze drogi, które również jest niszczone. Nadmieniam, iż na wskazanym odcinek drogi usytuowany jest na 90 stopniowym łuku jezdni. Kierujący zmuszani do omijania wyrw co skutkuje przejeżdżaniem osi jezdni, a w następnej kolejności doprowadza do stworzenia zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W wyniku najechania na wyrwę (dziurę) właściciele pojazdów narażeni są na ponoszenie dodatkowych kosztów związanych z amortyzacją pojazdów jak i powstałymi uszkodzeniami w mieniu ruchomym, które to spowodowane jest najechaniem na dziurę. W opinii lokalnej społeczności należy wykonać naprawę nawierzchnia asfaltowej przy wyżej wskazanym odcinku drogi.

W związku z powyższym podjęto decyzję o przeprowadzeniu działania priorytetowego na omawianym terenie w celu wyeliminowania zachowań niezgodnych z prawem.

Powrót na górę strony