Dzielnicowi KP w Lipianach

Dzielnicowi KP Lipiany

Uwaga!

Podane adresy mailowe ułatwią Ci kontakt z dzielnicowymi, ale nie służą do składania zawiadomień o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.
Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.
W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 997 lub 112.

Dzielnica nr 8 – Gmina Lipiany

mł. asp.  Piotr Szulczewski

tel. 47 782 85 75, w godzinach służby 571 323 899,   Komisariat Policji w Lipianach

e-mail: dzielnicowy.lipiany8@sc.policja.gov.pl

Mielęcinek, Mironów, Derczewko, Osetna, Dębiec, Będzin, Świerszczyki, Przywodzie gm. Lipiany, Jedlice, Brzostowo, Miedzyń, Józefin, Żarnowo, Głębokie, Sokolniki, Czajczyn, Skrzynka, Batowo, Wołczyn, Krasne, Połczyno, Nowice, 

 

Zadania priorytetowe

W trakcie rozmów z przedstawicielami samorządu lokalnego oraz mieszkańcami rejonu służbowego nr VIII, tj. gmina Lipiany ustalono, iż głównym problemem z jakim borykają się mieszkańcy jest zagrożenie wynikające z zaniedbań w utrzymaniu stanu drogi gminnej numer 640010Z przebiegającej od drogi powiatowej numer 1557Z w kierunku m. Mironów (dz. nr 18, obręb Mironów). Przedmiotowe uchybienia mogą doprowadzić do zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu pojazdów oraz pieszych w szczególności podczas nagłych i niekorzystnych zjawisk atmosferycznych przy ograniczonej widoczności. Przepisy takie jak art. 19 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych oraz §11 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach (...) nakładają na właściciela drogi obowiązek utrzymania jej w należytym porządku. W związku
z powyższym podjęto decyzję o przeprowadzeniu działania priorytetowego na omawianym terenie w celu poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

 


 

Dzielnica nr 9 – Miasto Lipiany

asp.  Marek Bruchajzer

 

tel. 47 782 85 75, w godzinach służby  571 323 898,  Komisariat Policji w Lipianach

e-mail: dzielnicowy.lipiany9@sc.policja.gov.pl

Rejon odpowiedzialności obejmuje całe miasto Lipiany

 

 Zadania priorytetowe

Głównym założeniem planu działania priorytetowego jest usprawnienie ruchu kołowego i poprawienie infrastruktury na ulicy Wiśniowej w Lipianach odcinek prowadzący od ulicy Pyrzyckiej w kierunku Jeziora Wądół. Na wymienionym obszarze występują liczne ubytki w jezdni które to znacząco obniżają komfort jazdy oraz destrukcyjnie wpływają na stan pojazdów poruszających się drogą. W związku z powyższym zasadne jest zajęcie się wskazaną problematyką.

 


 

Dzielnica nr 10 – Gmina Przelewice

asp.  Mateusz Paplicki

tel. 47 782 85 78, w godzinach służby  571 323 900,  Komisariat Policji w Lipianach

e-mail: dzielnicowy.lipiany10@sc.policja.gov.pl

Przelewice, Ślazowo, Myśliborki, Bylice, Kosin, Kluki, Oćwieka, Lubiatowo, Wymykowo, Ukiernica, Żuków, Karsko,

 

 Zadania priorytetowe

 

Głównym założeniem planu działania priorytetowego jest usprawnienie ruchu kołowego i poprawienie infrastruktury na drodze powiatowej nr 1576Z odcinek W-122Kosin, gdzie dochodzi do wielu niebezpiecznych sytuacji. Liczne ubytki w jezdni znacząco obniżają komfort jazdy oraz destrukcyjnie wpływają na stan pojazdów poruszających się drogą. W związku z powyższym zasadne jest zajęcie się wskazaną problematyką.

 


 

Dzielnica nr 11 – Gmina Przelewice 

p.o. asp.  Mateusz Paplicki

tel.47 782 85 76, w godzinach służby  571 323 897,   Komisariat Policji w Lipianach

e-mail: dzielnicowy.lipiany11@sc.policja.gov.pl

Jesionowo, Lucin, Rutnica, Radlice, Kłodzino, Topolinek, Czartowo, Rosiny, Płońsko, Laskowo, Przywodzie gm. Przelewice, Wołdowo, 


Zadania priorytetowe

Głównym założeniem planu działania priorytetowego jest usprawnienie ruchu kołowego i poprawienie infrastruktury na drodze powiatowej nr 1576Z odcinek Lucin – Jesionowo, gdzie dochodzi do wielu niebezpiecznych sytuacji związanych z wykonywaniem manewrów mijania. Stan pobocza (ostre krawędzie jezdni) uniemożliwiają bezpieczne wykonanie takiego manewru, ponadto liczne ubytki w jezdni znacząco obniżają komfort jazdy oraz destrukcyjnie wpływają na stan pojazdów poruszających się drogą. W związku z powyższym zasadne jest zajęcie się wskazaną problematyką.

Powrót na górę strony