Dzielnicowi KP w Lipianach

Dzielnicowi KP Lipiany

Uwaga!

Podane adresy mailowe ułatwią Ci kontakt z dzielnicowymi, ale nie służą do składania zawiadomień o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.
Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.
W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 997 lub 112.

Dzielnica nr 8 – Gmina Lipiany

 

mł. asp.  Piotr Szulczewski

tel. 47 782 85 75, w godzinach służby 571 323 899,   Komisariat Policji w Lipianach

e-mail: dzielnicowy.lipiany8@sc.policja.gov.pl

Mielęcinek, Mironów, Derczewko, Osetna, Dębiec, Będzin, Świerszczyki, Przywodzie gm. Lipiany, Jedlice, Brzostowo, Miedzyń, Józefin, Żarnowo, Głębokie, Sokolniki, Czajczyn, Skrzynka, Batowo, Wołczyn, Krasne, Połczyno, Nowice, 

 

Zadania priorytetowe

W trakcie rozmów z przedstawicielami samorządu lokalnego oraz mieszkańcami rejonu służbowego nr VIII, tj. gmina Lipiany ustalono, iż głównym problemem z jakim borykają się mieszkańcy jest zagrożenie wynikające z zaniedbań w utrzymaniu stanu drogi gminnej posadowionej na działce numer 37 w obrębie Głębokie. Przedmiotowe uchybienia mogą doprowadzić do zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu pojazdów oraz pieszych w szczególności podczas nagłych i niekorzystnych zjawisk atmosferycznych przy ograniczonej widoczności.

 


 

Dzielnica nr 9 – Miasto Lipiany

 

asp.  Marek Bruchajzer

 

tel. 47 782 85 75, w godzinach służby  571 323 898,  Komisariat Policji w Lipianach

e-mail: dzielnicowy.lipiany9@sc.policja.gov.pl

Rejon odpowiedzialności obejmuje całe miasto Lipiany

 

 Zadania priorytetowe

Na podstawie rozpytań mieszkańców oraz bieżących spostrzeżeń należy stwierdzić, iż znamiennym aspektem rzutującym na wizerunek miejscowości oraz nurtujących mieszkańców jest kwestia zaśmiecania. Jednym z rejonów zagrożonych powyższym postępowaniem jest obręb ulicy Bema/Leśna w Lipianach przyległy do wejścia na teren ogrodów działkowych. Powyższe kwestie z uwagi na społecznie uciążliwy charakter miały swe odzwierciedlenie w interwencjach i czynnościach policji. Negatywnym aspektem przyczyniającym się do powyższego czynnika jest brak usytuowanych kubłów na śmieci oraz pojemnika na odpady w obrębie wejścia na teren ogrodów działkowych.

 


 

Dzielnica nr 10 – Gmina Przelewice

 

asp.  Mateusz Paplicki

tel. 47 782 85 78, w godzinach służby  571 323 900,  Komisariat Policji w Lipianach

e-mail: dzielnicowy.lipiany10@sc.policja.gov.pl

Przelewice, Ślazowo, Myśliborki, Bylice, Kosin, Kluki, Oćwieka, Lubiatowo, Wymykowo, Ukiernica, Żuków, Karsko,

 

 Zadania priorytetowe

Głównym założeniem planu działania priorytetowego jest usprawnienie ruchu kołowego na ternie miejscowości Przelewice podczas organizacji imprez plenerowych inicjowanych przez „Ogrody Przelewice”. Podczas spotkań z lokalną społecznością ustalono, iż podczas trwania wydarzeń kulturalno – muzycznych na terenie miejscowości występuje wzmożony ruch kołowy co prowadzi do zwiększenia częstotliwości występowania wykroczeń drogowych, w szczególności dotyczących nieprawidłowego parkowania. W ramach rozpoznania terenowego, ustalono iż oznakowanie informujące o lokalizacji miejsc parkingowych jest niewystarczające. Duży odsetek uczestników wydarzeń nie zamieszkuje na terenie miejscowości co zdecydowanie utrudnia im zlokalizowanie dozwolonego miejsca postoju pojazdu.

 


 

Dzielnica nr 11 – Gmina Przelewice 

 

p.o. asp.  Mateusz Paplicki

tel.47 782 85 76, w godzinach służby  571 323 897,   Komisariat Policji w Lipianach

e-mail: dzielnicowy.lipiany11@sc.policja.gov.pl

Jesionowo, Lucin, Rutnica, Radlice, Kłodzino, Topolinek, Czartowo, Rosiny, Płońsko, Laskowo, Przywodzie gm. Przelewice, Wołdowo, 


Zadania priorytetowe

Głównym założeniem planu działania priorytetowego jest usprawnienie ruchu kołowego w rejonie skrzyżowania drogi gminnej z drogą powiatową nr 1580Z dochodzi do wielu niebezpiecznych sytuacji związanych z włączaniem się pojazdów do ruchu z drogi podporządkowanej z powodu ograniczonej widoczności. W związku z powyższym zasadne jest zajęcie się wskazaną problematyką.

Powrót na górę strony