Dzielnicowi KP w Lipianach

Dzielnicowi KP Lipiany

Uwaga!

Podane adresy mailowe ułatwią Ci kontakt z dzielnicowymi, ale nie służą do składania zawiadomień o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.
Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.
W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 997 lub 112.

Dzielnica nr 8 – Gmina Lipiany

 

mł. asp.  Piotr Szulczewski

tel. 47 782 85 75, w godzinach służby 571 323 899,   Komisariat Policji w Lipianach

e-mail: dzielnicowy.lipiany8@sc.policja.gov.pl

Mielęcinek, Mironów, Derczewko, Osetna, Dębiec, Będzin, Świerszczyki, Przywodzie gm. Lipiany, Jedlice, Brzostowo, Miedzyń, Józefin, Żarnowo, Głębokie, Sokolniki, Czajczyn, Skrzynka, Batowo, Wołczyn, Krasne, Połczyno, Nowice, 

 

Zadania priorytetowe

W trakcie rozmów z przedstawicielami samorządu lokalnego oraz mieszkańcami rejonu służbowego nr VIII, tj. gmina Lipiany ustalono, iż głównym problemem z jakim borykają się mieszkańcy jest zagrożenie wynikające z zaniedbań w utrzymaniu stanu drogi gminnej posadowionej na działce numer 213/2 w obrębie Jedlice. Przedmiotowe uchybienia mogą doprowadzić do zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu pojazdów oraz pieszych w szczególności podczas nagłych i niekorzystnych zjawisk atmosferycznych przy ograniczonej widoczności. Przepisy takie jak art. 19 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych oraz §11 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach (...) nakładają na właściciela drogi obowiązek utrzymania jej w należytym porządku. W związku z powyższym podjęto decyzję o przeprowadzeniu działania priorytetowego na omawianym terenie w celu poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

 


 

Dzielnica nr 9 – Miasto Lipiany

 

 mł. asp.  Marek Bruchajzer

 

tel. 47 782 85 75, w godzinach służby  571 323 898,  Komisariat Policji w Lipianach

e-mail: dzielnicowy.lipiany9@sc.policja.gov.pl

Rejon odpowiedzialności obejmuje całe miasto Lipiany

 

 Zadania priorytetowe

W rejonie służbowym nr 9, tj. obręb miasta Lipiany bazując na aktualnych rozpytaniach mieszkańców jak i własnych spostrzeżeniach należy wnioskować, iż jednym z nurtujących problemów dotyczących bezpieczeństwa publicznego jest wyjazd na jedną z głównych ulic miasta Lipiany z parkingu Komisariatu Policji położonego przy ul. Jedności Narodowej 54. Przedmiotowy wyjazd z racji umiejscowienia nakazuje włączającym się do ruchu na zachowanie szczególnej ostrożności z uwagi na utrudnioną widoczność przejeżdżających pojazdów a także bezpośrednio przylegający ciąg komunikacyjny dla osób pieszych w postaci chodnika. Wyjazd z parkingu jest miejscem użytkowanym każdego dnia zarówno przez funkcjonariuszy tutejszej jednostki policji (którzy niejednokrotnie zmuszeni są do dynamicznego wyjazdu podyktowanego pilnymi interwencjami) jak i osób z którymi realizowane są czynności wynikające z bieżącej służby. Czynnikiem wpływającym na płynne i bezpieczne włączanie się do ruchu z wskazanego obrębu byłoby zainstalowanie lustradrogowego po stronie przeciwnej do wyjazdu na odcinku pomiędzy budynkami oznaczonymi numerami 69 a 73 przy ulicy Jedności Narodowej. Nie bez znaczenia jest również fakt, iż rejon powyższy objęty jest całodobowym monitoringiem umiejscowionym na budynku Komisariatu Policji w Lipianach

 


 

Dzielnica nr 10 – Gmina Przelewice

 

mł. asp.  Mateusz Paplicki

tel. 47 782 85 78, w godzinach służby  571 323 900,  Komisariat Policji w Lipianach

e-mail: dzielnicowy.lipiany10@sc.policja.gov.pl

Przelewice, Ślazowo, Myśliborki, Bylice, Kosin, Kluki, Oćwieka, Lubiatowo, Wymykowo, Ukiernica, Żuków, Karsko,

 

 Zadania priorytetowe

W wyniku przeprowadzonych spotkań z sołtysem sołectwa Ślazowo oraz rozmów z mieszkańcami podległego rejonu służbowego nr X ustaliłem, że głównym zagrożeniem lokalnej społeczności jest nadmierna prędkość pojazdów poruszających się drogą powiatową w m. Ślazowo W rozmowach z lokalną społecznością ustaliłem, iż brak reakcji na ograniczenia prędkości szczególnie negatywnie wpływa na bezpieczeństwo osób najmłodszych zwłaszcza, iż w bliskim sąsiedztwie drogi znajduje się przystanek autobusowy, gdzie dzieci oczekują na autobus szkolny. Mimo działań prewencyjnych według mieszkańców nadal dochodzi do niebezpiecznych sytuacji na tej drodze. Fizyczne graniczenie prędkości pojazdów w postaci progów zwalniających we wskazanej miejscowości znacząco wpłynęłoby na prędkość pojazdów a co za tym idzie na czas reakcji kierujących, co jednocześnie przełożyłoby się na wzrost poziomu bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu.

 


 

Dzielnica nr 11 – Gmina Przelewice 

 

p.o. mł. asp.  Mateusz Paplicki

tel.47 782 85 76, w godzinach służby  571 323 897,   Komisariat Policji w Lipianach

e-mail: dzielnicowy.lipiany11@sc.policja.gov.pl

Jesionowo, Lucin, Rutnica, Radlice, Kłodzino, Topolinek, Czartowo, Rosiny, Płońsko, Laskowo, Przywodzie gm. Przelewice, Wołdowo, 


Zadania priorytetowe

W wyniku przeprowadzonych spotkań z sołtysem sołectwa Kłodzino oraz rozmów z mieszkańcami podległego rejonu służbowego nr XI ustaliłem, że głównym zagrożeniem lokalnej społeczności jest nadmierna prędkość pojazdów poruszających się drogą powiatową w m. Kłodzino (na trasie Przelewice - Rosiny) W rozmowach z lokalną społecznością ustaliłem, iż brak reakcji na ograniczenia prędkości szczególnie negatywnie wpływa na bezpieczeństwo osób najmłodszych zwłaszcza, iż w bliskim sąsiedztwie drogi znajduje się Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy. Mimo działań prewencyjnych według mieszkańców nadal dochodzi do niebezpiecznych sytuacji na tej drodze. . Fizyczne graniczenie prędkości pojazdów w postaci progów zwalniających we wskazanej miejscowości znacząco wpłynęłoby na prędkość pojazdów a co za tym idzie na czas reakcji kierujących, co jednocześnie przełożyłoby się na wzrost poziomu bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu.

Powrót na górę strony