Zarobki Policjantów

Zarobki policjantów 2023 r.

Wynagrodzenie policjanta to suma kilku składników: wynagrodzenia zasadniczego, które zależy od grupy zaszeregowania, dodatku stażowego, a także dodatków służbowego/funkcyjnego i za stopień. Policjant dostaje ponadto mundurówkę, nagrodę roczną – tzw. trzynastkę, a także świadczenia w ramach systemu socjalnego. To wszystko sprawia, że zawód policjanta pod względem finansowym jest atrakcyjny dla młodych ludzi.

Obecnie w polskiej Policji służbę pełni ponad 94,2 tys. funkcjonariuszy (stan na czerwiec 2023 r.), z czego na stanowiskach wykonawczych (grupy zaszeregowania od 1 do 6) - ponad 80,8 tys. W tej liczbie mieści się w 1 grupie zaszeregowania ponad 3,2 tys. kursantów (3,4 proc. ogółu policjantów). W 2 i 3 grupie zaszeregowania zatrudnionych jest 19,9 tys. osób, w tym na etacie policjanta – ponad 15,3 tys.(16,3 proc. ogółu funkcjonariuszy). W 4 grupie zaszeregowania - z najliczniejszym stanowiskiem „referent” - pełni służbę ponad 15,5 tys. policjantów (16,5 proc. ogółu funkcjonariuszy). W 5 grupie zaszeregowania, gdzie najliczniejszymi stanowiskami są detektywi i asystenci, zatrudnionych jest ponad 20,1 tys. funkcjonariuszy (21,4 proc. ogółu), a w 6 grupie zaszeregowania o najliczniej występującym stanowisku specjalista i asystent - pozostaje w stosunku służbowym ponad 21,9 tys. policjantów (23,3 proc. ogółu). Pozostałe ponad 13,3 tys. (14,2 proc. ogółu) funkcjonariuszy pełni służbę na stanowiskach kierowniczych i wykonawczych wyższego szczebla.

Kursant (1. grupa zaszeregowania), czyli funkcjonariusz, który przebywa na stacjonarnym szkoleniu podstawowym, zarabia miesięcznie „na rękę” średnio 3.799 zł – ma on zapewnione na czas kursu zakwaterowanie i wyżywienie. Jeśli osoba na tym stanowisku nie ma ukończonych 26 lat, wówczas jego wypłata wynosi średnio 3.965 zł. Kursant w wieku powyżej 26 roku życia otrzyma przeciętnie 3.849 zł. Po zakończeniu szkolenia kursant zostaje mianowany policjantem w 2. grupie zaszeregowania, a jego zarobki rosną średnio o 983 zł do kwoty 4.782 zł. Wraz z nabywanym doświadczeniem i pokonywaniem kolejnych szczebli zawodowych rośnie także uposażenie. I tak na stanowisku referenta (3. grupa) średnia miesięczna pensja wynosi 5.046 zł, a na stanowisku dzielnicowego i kontrolera ruchu drogowego (4. grupa) – średnio 5.275 zł. W 5 grupie najwięcej osób zatrudnionych jest na etacie detektywa i asystenta ze średnim uposażeniem 5.674 zł. Szóstą grupę zaszeregowania stanowią policjanci zajmujący stanowiska miedzy innymi dyżurnego i specjalisty – średnie miesięczne zarobki w tym przypadku wynoszą 6.334 zł.

Wśród osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych i wykonawczych wyższego szczebla w 7 grupie zaszeregowania (gdzie najliczniejszą grupę stanowią kierownicy referatów) pełni służbę 961 osób (1 proc. ogółu) – miesięcznie zarabiają średnio „na rękę” 6.842 zł. W 8 grupie zaszeregowania pozostaje w stosunku służbowym powyżej 3,9 tys. policjantów (4,2 proc. ogółu) ze średnim uposażeniem 6.913 zł. W 9 grupie zaszeregowania z najczęściej występującym stanowiskiem eksperta, zatrudnionych jest ponad 5,8 tys. funkcjonariuszy (6,2 proc. ogółu) ze średnim uposażeniem 7.595 zł. Ponadto dla porównania komendant powiatowy zarabia średnio – 10.011 zł, komendant wojewódzki – 13.498 zł, zastępca komendanta głównego – 18.228 zł, a komendant główny Policji – 19.800 zł.

Tabela przeciętnych uposażeń policjantów na wybranych stanowiskach służbowych
Lp. Stanowisko służbowe Grupa zaszeregowania Uposażenie netto
1 Komendant Główny Policji 16 19.800
2 Zastępca Komendanta Głównego Policji 15 18.228
3 Komendant wojewódzki Policji 14a 13.498
4 Komendant powiatowy (miejski, rejonowy) Policji 12 10.011
5 Kierownik referatu 7 6.884
6 Detektyw/asystent 5 5.674
7 Dzielnicowy/kontroler ruchu drogowego 4 5.275
8 Policjant 2 4.782
9 Kursant 1 3.799
  Kursant przed ukończeniem 26 roku życia 1 3.965
  Kursant po ukończeniu 26 roku życia 1 3.849

W tabeli przedstawiono średnie uposażenie netto policjanta – stan na czerwiec 2023 r.

Powrót na górę strony