Kierownictwo KPP w Pyrzycach

 Komendant Powiatowy Policji w Pyrzycach

insp. Krzysztof Pawlik

 

    sekretariat tel: 47 782 85 05, fax: 47 782 85 04

        74-200 Pyrzyce, ul. Kościuszki 24

 

I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Pyrzycach

mł. insp. Jarosław Czaja

 

sekretariat tel: 47 782 85 05, fax: 47 782 85 04

74-200 Pyrzyce, ul. Kościuszki 24

Powrót na górę strony