Przemoc domowa

Pomoc ofiarom przemocy domowej - wykaz instytucji

PRZEMOC W RODZINIE – to wszystkie jednorazowe lub powtarzające się działania lub zaniechania wobec osoby najbliższej, wspólnie zamieszkującej lub gospodarującej, zmuszające ją do zachowań wbrew jej woli, w szczególności narażające ją na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające Jej godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na zdrowiu psychicznym lub fizycznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne.

 

Przemoc w rodzinie może przybrać różne formy np.:
  • przemocy fizycznej (bicie, popychanie, szarpanie, szczypanie, duszenie itp.);
  • przemocy psychicznej (obrażanie, ośmieszanie, poniżanie, pozbawianie kontaktu z bliskimi, kontrolowanie, ciągłe krytykowanie, szantażowanie, straszenie);
  • przemocy seksualnej (zmuszanie do współżycia, wymuszenie seksu, dotykanie wbrew woli)
Ofiarą przemocy w rodzinie może być np.:
  • dziecko
  • współmałżonek
  • partner
  • osoba niepełnosprawna
  • osoba starsza
NIC NIE USPRAWIEDLIWIA PRZEMOCY!
Za przemoc odpowiedzialna jest osoba, która ją stosuje!! Zachowanie pokrzywdzonego nie usprawiedliwia przemocy!!
STOSOWANIE PRZEMOCY JEST PRZESTĘPSTWEM ŚCIGANYM Z URZĘDU!!!!
Ten, kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. (art. 207 Kodeksu Karnego)

 

Wykaz instytucji i organizacji pomocowych z terenu powiatu pyrzyckiego udzielających wsparcia osobom pokrzywdzonym przemocą w rodzinie:

 

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PYRZYCACH

Plac Ratuszowy 1

74-200 Pyrzyce

tel. (91) 5611-150 ,fax. (91) 5611-163

   e-mail:  sekretariat@opspyrzyce.pl

 

       Godziny urzędowania:

 poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek - 7:00 - 15:00

 godziny przyjęć interesantów:

 DYREKTOR – w poniedziałki 7:15 -15:15, pozostałe dni w godzinach urzędowania Ośrodka

 PRACOWNICY SOCJALNI - codziennie w godzinach 7.00 – 10.00 i  14.00 –15.00
 w pozostałych godzinach pracownicy socjalni pracują w terenie.

 

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Urząd Miejski - Pełnomocnik Burmistrza Pyrzyc ds. Uzależnień Zdrowia

pl. Ratuszowy 1, 74-200 Pyrzyce

Telefon: 91 39 70 357

e-mail: tudek@pyrzyce.um.gov.pl

Godziny urzędowania:

CODZIENIE 7:00 - 15:00

 

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

ul. Młodych Techników 7

74-200 Pyrzyce

Sekretariat

tel.91 8874120,  fax. 91 8874126

adres mailowy: pcprpyrzyce@wp.pl

Godziny pracy:

w poniedziałki od godz.8.00 do godz. 16.00

od wtorku do piątku od godz.7.00 do godz.15.00

 

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W PYRZYCACH

Młodych Techników 4

74-200 Pyrzyce

DYŻURKA tel: 997,   91 577 95 511;

-zgłoszenie przemocy w rodzinie

- interwencja wobec przemocy w rodzinie

- pomoc prawna

- poradnictwo

 

Prokuratura Rejonowa w Pyrzycach

Kościuszki 34

74-200 Pyrzyce


tel.  91 570-49-10,570-49-11, fax. 91 570-49-12

e-mail: pr.pyrzyce@szczecin.po.gov.pl

 

OŚRODEK POMOCY RODZINIE W BIELICACH

ul. Jana Pawła II 34

74 – 202 Bielice

tel./fax 91 5644 228

e-mail ops@bielice.com.pl

 

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOZIELICACH

Kozielice 73,

74-204  KOZIELICE

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30

Tel. 91 561 11 38  lub  91 561 11 39

 

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LIPIANACH

ul. Myśliborska 3 (budynek SPZOZ)
74 – 240 Lipiany
tel. 91 564 14 82
e-mail: opslipiany1@wp.pl

Godziny urzędowania: w poniedziałek od godziny 08:00 do 16:00, od wtorku do piątku w godzinach od 07:30 do 15:30

 

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PRZELEWICACH

Przelewice 75,

74-210 Przelewice

tel. (91) 564-33-92, 564-33-93, wew. 27, 391 38 27

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

 

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WARNICACH


Warnice 66,

74-201 Warnice
Tel/fax: (91) 561 28 90, (91) 561 28 17, (91) 578 32 84

Godziny urzędowania: codziennie 7:00 - 15:00

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony