Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

VI Europejski Dzień Przeciwdziałania Włamaniom do Domów

Data publikacji 19.06.2024

Dzisiaj tj. 19 czerwca 2024r. przypada VI Europejski Dzień Zapobiegania Włamaniom do Domów w związku z tym Polska bierze udział w kampanii informacyjnej pod nazwą ,,Stop włamaniom do domów’’. Policjanci z Pyrzyc włączyli się aktywnie w promowanie kampanii i właśnie dzisiaj zorganizowali prelekcje w tej tematyce. Dzielnicowy asp. sztab. Artur Jaskulski swoje wystąpienie odbył w Liceum Ogólnokształcącym w Pyrzycach na ul. Lipiańskiej 2, gdzie omówił m. in. tematykę przeciwdziałania tego typu przestępstwom oraz metody zabezpieczania domów/ mieszkań przed przestępczymi zamachami.

Organizatorem Kampanii jest Europejska Sieć Zapobiegania Przestępczości (EUCPN)- grupa ekspercka Komisji Europejskiej mająca na celu połączenie poziomu lokalnego, krajowego i europejskiego oraz propagowanie wiedzy i najlepszych praktyk w zakresie zapobiegania przestępczości wśród krajów UE.
Celami kampanii są:
- podnoszenie świadomości obywateli, a tym samym zwiększenie ich poczucia odpowiedzialności za podejmowanie działań na rzecz zapobiegania i zwalczania tego typu przestępczości;
- zacieśnianie między władzami lokalnymi i innymi partnerami
- wymiana najlepszych praktyk i informacji pomiędzy sąsiadami, instytucjami oraz władzami lokalnymi w celu zapobiegania włamaniom i kradzieżą z włamaniem.

W tym dniu każda z jednostek garnizonu zachodniopomorskiego przeprowadza ivent związany z powyższym wydarzeniem. Akcja ,,Stop włamaniom  do domów’’ będzie trwała przez cały okres wakacyjny, w czasie którego wszystkie jednostki będą organizowały przedsięwzięcia polegające m.in. na:
- rozpropagowaniu materiałów profilaktycznych w urzędach samorządowych, placówkach oświatowych, radach osiedli, wspólnotach mieszkaniowych, środkach komunikacji oraz w centrach handlowych;
- zorganizowaniu spotkań zarówno z naszymi mieszkańcami jak i również z turystami odwiedzającymi nasze województwo;
- kampanii informacyjnej prowadzonej w lokalnych mediach;
- podczas służb patrolowych i obchodowych policjanci będą nawiązywali kontaky z mieszkańcami i kuracjuszami;
- policjanci nawiążą kontakt z instytucjami kościelnymi;
- podczas wszelkiego rodzaju spotkań, festynów, akcji prowadzonych na terenach promenad  i innych wakacyjnych miejsc wypoczynku policjanci nawiążą kontakt z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi oraz seniorami.

Powrót na górę strony