Aktualności

Debata społeczna "Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ"

Data publikacji 21.06.2022

W dniu 20.06.2022 r. w miejscowości Stróżewo odbyła się debata społeczna pn. "Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ". Przeprowadzone spotkanie było okazją do omówienia funkcjonowania aplikacji "Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz "Moja Komenda". Omówiono również zagadnienia związane z zapewnieniem bezieczeństwa seniorów.

W świetlicy wiejskiej w Stóżewie policjanci Komendy Powiatowej Policji w Pyrzycach przeprowadzili debatę społeczną z mnieszkańcami miejscowości pn. "Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ". Spotkania z mieszkańcami mają na celu zacieśnienie współpracy Policji ze społęcznością lokalną oraz stanowią najlepszą okazję do dyskusji oraz zgłaszania wniosków dotyczących bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania oraz okolicy.

Przeprowadzonoa debata umożliwiła przybliżenia działania "Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa" oraz aplikacji "Moja Komanda", które stanowią wsparcie Policji na rzecz diagnozowania aktualnych zagrożeń. W spotkaniu uczestniczył I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Pyrzycach mł. insp. Jaroosław Czaja, który przypomniał zasady działania aplikacji, wspomniał również o metodach oszustw jakich dopuszczają się przestępcy w stosunku do osób starszych. W dalszej części dzielnicowa rejonu miejscowości Stróżewo post. Klaudia Hetman przedstawiła swoją sylwetkę, wspomniała również o zdiagnozowanych problemach w swoim rejonie służbowym. Policjantka przypomniała również, że posiada przypisany do swojego rejonu służbowego telefon służbowy oraz adres e-mail.

Przeprowadzona debata poświęcona była również problematyce bezpieczeństwa osób starszych, a w szczególności oszustw "na wnuczka", czy "na policjanta". Moderator debaty szczegółowo omówiła sposób działa sprawców, wskazała zagrożenia, uczuliła seniorów na co powinni uważac, by nie staćsię ofiarą oszustów, co zrobić w przypadku, gdy ktoś taki będzie próbował ich oszukać.

Seniorzy bardzo aktywnie włączyli się do rozmowy, wykazywali spore zainteresowania i dzielili się własnymi doświadczeniami.

Na zakończenie spotkania, uczestnicy wypełnili anonimowe ankiety, w których podsumowali przebieg i tematykę debaty, a także otrzymali ulotki edukacyjne i elementy odblaskowe.

 

sierż. Agata Gamułkiewicz

Powrót na górę strony