NIEPRAWIDŁOWO PARKUJĘ... MANDATY OTRZYMUJĘ... - Aktualności - Komenda Powiatowa Policji w Pyrzycach

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

NIEPRAWIDŁOWO PARKUJĘ... MANDATY OTRZYMUJĘ...

Mając na względzie oczekiwania mieszkańców w zakresie niewłaściwego parkowania pojazdów, w ostatnich dniach na terenie Pyrzyc przeprowadzone zostały działania prewencyjne skierowane do osób, które lekceważą przepisy z zakresu ruchu drogowego. Pyrzyccy policjanci, członkowie Stowarzyszenia Ratownictwo Powiatu Pyrzyckiego oraz funkcjonariusze Straży Miejskiej w Pyrzycach umieszczali specjalną ulotkę prewencyjną w miejscu widocznym dla kierowców, by w ten sposób nakłonić ich do przestrzegania przepisów ruchu drogowego.

Analizując zgłoszenia na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, w Pyrzycach mieszkańcy zwracają uwagę na nieprawidłowe parkowanie pojazdów. Każde zgłoszenie na KMZB jest weryfikowane przez pyrzyckich policjantów.

Kierujący, nie stosujący się do obowiązujących przepisów ruchu drogowego są niejednokrotnie dyscyplinowani przez funkcjonariuszy i muszą liczyć się z konsekwencjami finansowymi lub pouczeniami.

Po przeanalizowaniu wskazanych miejsc za pomocą Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa dotyczących nieprawidłowego parkowania na terenie miasta w ramach programu „Bezpieczna Gmina 2017-2020” partnerzy programu tj. policjanci Powiatowej Komendy Policji w Pyrzycach, członkowie Stowarzyszenia Ratownictwo Powiatu Pyrzyckiego oraz Strażnicy Miejscy zainicjowali działania prewencyjne skierowane do osób, które lekceważą przepisy w zakresie ruchu drogowego.

Prężnie działające na terenie naszego powiatu Stowarzyszenie Ratownictwo Powiatu Pyrzyckiego opracowało specjalną ulotkę prewencyjną, którą to wspólne patrole umieszczały w miejscu widocznym dla kierowców. Podczas działań policjanci również rozmawiali z niefrasobliwymi kierującymi na temat przestrzegania przepisów ruchu drogowego w zakresie prawidłowego parkowania.

Wspólne patrole policjantów pyrzyckiej drogówki, członków SRPP i Straży Miejskiej pojawiły się m.in. na ulicy 1 Maja, Kilińskiego czy Stargardzkiej.

Dwu dniowe działania miały na celu uświadomienie kierujących i wyeliminowanie wśród nich wykroczeń dot. nieprawidłowego parkowania, które są uciążliwe dla innych uczestników ruchu drogowego.

Przypominamy, że narzędzie jakim jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa funkcjonuje na terenie całego kraju, a korzystając z niej każdy może mieć wpływ na bezpieczeństwo w swojej okolicy.