Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

DZIAŁANIA „ PRĘDKOŚĆ” NA DROGACH POWIATU PYRZYCKIEGO I NIE TYLKO

Pomimo zmieniających się warunków atmosferycznych obowiązkiem kierowcy jest dostosowanie prędkości do istniejących na drodze warunków, po to aby bezpiecznie dojechać do celu. Policjanci Zespołu Ruchu Drogowego KPP w Pyrzycach codziennie zatrzymują kierujących, którzy nie stosują się do ograniczeń prędkości.

Na terenie naszego województwa w dniu 11 kwietnia prowadzone będą działania policyjne „Wideoreorejestrator i Prędkość”, które mają na celu nie tylko ujawnianie kierujących, którzy nie stosują się do ograniczeń prędkości, ale przede wszystkim uświadamianie kierowcom jak niezwykle istotne jest, przestrzeganie przepisów prawa o ruchu drogowym.

W czasie tych działań policjanci będą czuwać nad bezpieczeństwem w ruchu drogowym przemieszczając się po drogach naszego województwa i powiatu oznakowanymi i nieoznakowanymi wideo rejestratorami.

Pamiętajmy, że nadmierna prędkość nie tylko może skończyć się mandatem i zatrzymaniem uprawnień. Ryzykowne zachowania kierowców i niestosowanie się do przepisów ruchu drogowego przyczyną bardzo niebezpiecznych zdarzeń drogowych.

Nie zapominajmy o zmiennych warunkach atmosferycznych takich jak oślepiające słońce, opady deszczu i śliska nawierzchnia. W przypadku nadmiernej prędkości, nasza reakcja i droga hamowania, może spowodować, że kilka cennych sekund i metrów, może nam zabraknąć, aby uniknąć tragedii na drodze.

Zdrowy rozsądek i stosowanie się do przepisów prawa, nie tylko w czasie trwania policyjnych działań, ale każdego dnia powinno być priorytetem wszystkich kierujących, a wtedy na pewno unikniemy nieprzyjemnych konsekwencji i zyskamy bezpieczeństwo na drodze.