Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

PROMOCJA ZAWODU POLICJANTA WŚRÓD UCZNIÓW PYRZYCKIEGO LICEUM

W dniu 26 marca 2018r. członkowie zespołu ds. promocji zawodu policjanta Komendy Powiatowej Policji w Pyrzycach wzięli udział w spotkaniu z uczniami, którzy wkrótce ukończą szkołę średnią i staną przed wyborem dalszej życiowej drogi.

W skład powołanego przez Komendanta Powiatowego Policji w Pyrzycach zespołu ds. promocji zawodu policjanta wchodzą przedstawicielki korpusu służby cywilnej i mundurowej.

W trakcie zorganizowanego spotkania dotyczącego doboru do służby poruszana była tematyka dotycząca wymogów formalnych jakie kandydat do służby w policji musi spełnić. Informowano, jakie dokumenty należy złożyć, aby zostać przyjętym do Policji, a także jak wygląda postępowanie kwalifikacyjne składające się z kilku etapów:

  • test wiedzy,

  • test sprawności fizycznej,

  • badania psychologiczne,

  • postępowanie sprawdzające,

  • rozmowa kwalifikacyjna,

  • komisja lekarska.

Omówiono również kwestie finansowe i świadczenia socjalne jakie przysługują funkcjonariuszom. Policjantka ze swojej strony przedstawiła zalety oraz trudy związane z wykonywaniem zawodu policjanta. Na zakończenie już niebawem absolwenci szkoły średniej otrzymali foldery informacyjne dot. przyjęcia do służby.

Zainteresowani służbą w Policji od 01 września 2017r. wymagane dokumenty składać mogą w Komendzie Powiatowej Policji w Pyrzycach, a nie jak dotychczas tylko w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.