Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

AKTYWNY I BEZPIECZNY SENIOR – WARSZTATY O CZAJĄCYCH SIĘ ZAGROŻENIACH

Pyrzycka Policja w ramach projektu Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie pn. "Aktywny i Bezpieczny Senior" zorganizowała warsztaty dla seniorów. Podczas spotkania policjantka Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego instruowała seniorów jak ustrzec się przed różnego rodzaju zagrożeniami czyhającymi na osoby starsze.

W poniedziałek tj. 27 listopada policjantka pyrzyckiej komendy zajmująca się profilaktyką wspólnie z dzielnicowrym rewiru dzielnicowych poprowadziła warsztaty dla seniorek ze Stowarzyszenia „Podążajmy Wspólną Drogą” ze Starego Przylepu.

Mając na względzie bezpieczeństwo osób starszych, celem warsztatów było przekazanie informacji o zagrożeniach na jakie seniorzy mogą być narażeni oraz sposobów ich unikania. Doskonałym materiałem profilaktycznym okazał się film pn. "Aktywny i Bezpieczny Senior" składający się z 6 scenek związanych właśnie z bezpieczeństwem osób starszych.

Podczas warsztatów policjanci wyświetlali kolejno części filmu. Po każdym prezentowanym odcinku omawiane było przedstawiane zagadnienie, które budziło żarliwą dyskusję. Jednym z omawianych zagrożeń była przemoc domowa wobec seniorów. Uczestniczki spotkania informowano, że przemoc to nie tylko widoczne śladay siniaków czy zadrapań, ale także przemoc w postaci znęcania się psychicznego czy różnego rodzaju zaniedbania w sprawowanej opiece. Ponadto podczas warsztatów omówiono wyłudzenia pieniędzy przez osoby podające się przez telefon za członka rodziny osoby starszej np. za wnuczka lub siostrzeńca, a także policjanta czy pracowników opieki społecznej, firm telekomunikacyjnych, energetyki itp. oraz oszustwa i kradzieże dokonywane przez domokrążców.

Przybyłym seniorom w trakcie spotkania przekazano materiały profilaktyczne oraz alarmy kieszonkowe, współfinansowane przez Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego w ramach Programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”.