ANDRZEJKOWE SPOTKANIE Z DZIELNICOWYM - Aktualności - Komenda Powiatowa Policji w Pyrzycach

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

ANDRZEJKOWE SPOTKANIE Z DZIELNICOWYM

Z okazji nadchodzących „Andrzejek”, 18 listopada w Łozicach, w tamtejszej świetlicy, Dzielnicowy Rewiru Dzielnicowych Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego pyrzyckiej Policji – asp. szt. Artur Jaskulski, spotkał się z najmłodszymi uczestnikami ruchu drogowego. Wizyta policjanta, była doskonałą okazją do przypomnienia sobie zasad bezpiecznego poruszania się.

Okres jesienno-zimowy to czas, gdy częściej dochodzi do wypadków z udziałem pieszych. By ograniczyć tragiczne skutki tego typu zdarzeń, szczególnie z udziałem dzieci, policjanci Komendy Powiatowej Policji w Pyrzycach podejmują różne działania prewencyjne. Tym razem, dzielnicowy pyrzyckiej komendy spotkał się z dziećmi z miejscowości Łozice, która znajduje się w podległym mu rejonie służbowym.

W trakcie spotkania, asp. szt. Artur Jaskulski zapoznał dzieci z tajnikami służby policjanta, a w ramach akcji profilaktycznej „Szanuj życie swoje i innych! Noś odblaski!”, realizowanej na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, najmłodsi otrzymali elementy odblaskowe, a ponadto poradniki rowerzysty i smycze do kluczy.

Spotkanie miało na celu promowanie bezpieczeństwa poprzez używanie elementów odblaskowych, w szczególności przez pieszych oraz noszenie ich nie tylko w terenie niezabudowanym, ale również na terenach miejskich i wiejskich.

Działania pyrzyckich policjantów wpisują się w program profilaktyczny „dzielnicowy bliżej nas, współpraca Policji zachodniopomorskiej ze społeczeństwem”, którego inicjatorem jest Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie i poprzez który mundurowi chcą pokazać, że Policja może kojarzyć się nie tylko z represją, ale przede wszystkim z profilaktyką.

 

  • ANDRZEJKOWE SPOTKANIE Z DZIELNICOWYM
    ANDRZEJKOWE SPOTKANIE Z DZIELNICOWYM
  • ANDRZEJKOWE SPOTKANIE Z DZIELNICOWYM
    ANDRZEJKOWE SPOTKANIE Z DZIELNICOWYM
  • ANDRZEJKOWE SPOTKANIE Z DZIELNICOWYM
    ANDRZEJKOWE SPOTKANIE Z DZIELNICOWYM