WYBIERAMY NAJLEPSZEGO DZIELNICOWEGO – PLEBISCYT - Aktualności - Komenda Powiatowa Policji w Pyrzycach

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

WYBIERAMY NAJLEPSZEGO DZIELNICOWEGO – PLEBISCYT

Do końca listopada wybieramy policjanta w ramach plebiscytu „Twój Dzielnicowy”. Konkurs organizowany jest przez Stowarzyszenie SOS dla Rodziny i zachodniopomorską Policję w ramach projektu „Dzielnicowy bliżej nas. Współpraca Policji z mieszkańcami województwa zachodniopomorskiego”.

Często mówimy o tym, że każdy powinien znać swojego dzielnicowego. To ważne by wiedzieć, który policjant jest najbliżej nas i zna zagrożenia w rejonie naszego zamieszkania oraz do kogo możemy zwrócić się z każdym problemem. Dzielnicowi są policjantami pierwszego kontaktu. Na co dzień pełnią trudną i odpowiedzialną służbę, która wymaga nieustannej gotowości do pracy, wszechstronności i ogromnego zaangażowania.

Teraz w ramach plebiscytu można docenić swojego dzielnicowego. Oddając na niego głos poprzez wysłanie SMS-ów. Prawidłowo oddanym głosem w plebiscycie jest głos oddany SMS-em w terminie do 30 listopada 2017 r., do godziny 24. SMS-y dostarczone po upływie ww. terminu nie będą brane pod uwagę. W celu ułatwienia oddawania głosów poszczególnym kandydatom zostanie przypisany sposób głosowania – prefiks oraz numer porządkowy kandydata. By oddać głos za pośrednictwem SMS-a, należy przesłać na nr 71160 SMS o treści: Dzielnicowy.xx (gdzie xx to numer kandydata z listy).

Kandydatami do tytułu są dzielnicowi, zgłoszeni przez Komendę Wojewódzką Policji w Szczecinie. Pełna lista kandydatów znajduje się na stronie 24kurier.pl.

http://24kurier.pl/akcje-kuriera/twoj-dzielnicowy/nasz-dzielnicowy-zaglosuj/

 

  • WYBIERAMY NAJLEPSZEGO DZIELNICOWEGO
    WYBIERAMY NAJLEPSZEGO DZIELNICOWEGO