Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

KIEDY WEJDĘ W KONFLIKT Z PRAWEM... CZYLI O ODPOWIADZIALNOŚCI PRAWNEJ NIELETNICH

Policjantka z Komendy Powiatowej Policji w Pyrzycach jak co roku z początkiem nowego roku szkolnego spotka się z młodzieżą klas I, aby omówić zagadnienia związane z odpowiedzialnością prawną nieletnich wśród nowych uczniów. Tym razem odwiedziła uczniów Zespołu Szkół nr 1 im. Noblistów Polskich w Pyrzycach.

Policjantka z pyrzyckiej komendy zajmująca się działaniami profilaktycznymi wśród dzieci i młodzieży spotkała się z uczniami wszystkich klas pierwszych Zespołu Szkół nr 1 w Pyrzycach. Podczas spotkania z klasami pierwszymi poruszono temat odpowiedzialności prawnej nieletnich.

Spotkanie miało na celu przybliżyć uczniom wiedzę dotycząca odpowiedzialności karnej osób nieletnich, czyli jakie konsekwencje prawne ponos nieletni za popełnione przestępstwa czy wykroczenia.

W trakcie pogadanki wyjaśniono uczniom kim jest osoba nazywana nieletnim i czy nieletni oznacza to samo co małoletni. Omówiono czym jest pojęcie demoralizacji i jakie są jej przejawy, czym jest czyn zabroniony oraz jakie konsekwencje poniesie nieletni w prypadku popełnienia czynu karalnego.

Uczestnikom spotkania przedstawiono środki wychowawcze i poprawcze, jakie może zastosować Sąd Rodzinny i Nieletnich wobec nieletnich sprawców czynów karalnych czy osób przejawiających symptomy demoralizacji. Uczniowie dowiedzieli się również, jakie działania realizuje Policja ze swojej strony w przypadku ujawnienia osób nieletnich, które popełniły czyn karalny czy są zdemoralizowane.

 • O ODPOWIADZIALNOŚCI PRAWNEJ NIELETNICH
  O ODPOWIADZIALNOŚCI PRAWNEJ NIELETNICH
 • O ODPOWIADZIALNOŚCI PRAWNEJ NIELETNICH
  O ODPOWIADZIALNOŚCI PRAWNEJ NIELETNICH
 • O ODPOWIADZIALNOŚCI PRAWNEJ NIELETNICH
  O ODPOWIADZIALNOŚCI PRAWNEJ NIELETNICH
 • O ODPOWIADZIALNOŚCI PRAWNEJ NIELETNICH
  O ODPOWIADZIALNOŚCI PRAWNEJ NIELETNICH