Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

DZIAŁANIA EDWARD – EUROPEJSKI DZIEŃ BEZ OFIAR ŚMIERTELNYCH NA DROGACH

21 września, to „Europejski Dzień Bez Ofiar Śmiertelnych Na Drogach” (European Day Without A Road Death – EDWARD). Tego dnia przeprowadzone zostaną działania organizowane przez Europejską Organizację Policji Ruchu Drogowego - TISPOL, we współpracy z krajami członkowskimi. Data realizacji działań EDWARD przypada w czasie trwania Europejskiego Tygodnia Mobilności (European Mobility Week).

Polska Policja od 11 lat jest członkiem TISPOL-u, co pozwala na aktywny udział polskich policjantów ruchu drogowego zarówno w projektach szkoleniowych, kontrolnych działaniach wzmożonych jak również na bieżącą wymianę doświadczeń w obszarze ruchu drogowego z policjantami z innych krajów.

Akcja EDWARD promuje „wizję zero” przyjętą w wielu krajach europejskich, czyli ZERO śmiertelnych ofiar wypadków drogowych w Europie, w dniu 21 września. Oprócz wzmożonej aktywności Policji na europejskich drogach, chodzi przede wszystkim o zwrócenie uwagi na powszechny problem, jakim jest duża liczba osób, która codziennie traci życie i zdrowie w wypadkach drogowych.

 

Cele działań pn. EDWARD:

 • podniesienie świadomości dotyczącej nadal aktualnego problemu, jakim jest bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz wypadki z udziałem osób rannych lub zabitych na drogach Europy;

 • ponowne skierowanie uwagi podmiotów działających na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym na prowadzenie skutecznych działań niezbędnych do osiągnięcia celu Europy 2020, tzn. zmniejszenia o połowę łącznej liczby ofiar śmiertelnych wypadków w Unii Europejskiej;

 • pokazanie wartości, jaką mają ustanowione cele dla państw członkowskich Unii Europejskiej;

 • zaprezentowanie możliwości znacznego zredukowania liczby ofiar śmiertelnych i ciężko rannych w wypadkach drogowych płynących ze współpracy różnych sektorów i podmiotów.

Najczęstszymi przyczynami wypadków drogowych są:

 • niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze,

 • nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu,

 • nieudzielenie pierwszeństwa pieszemu.

 • nieprawidłowe wyprzedzanie.

Do tego dochodzą brak doświadczenia, umiejętności oraz towarzyszące temu brawura i lekkomyślność za kierownicą. Nie tylko przestrzeganie przepisów ale również życzliwość, wzajemny szacunek oraz kierowanie się rozsądkiem może pomóc nam uniknąć wypadków.

Pamiętajmy:

 • Pieszy: nie może lekceważyć obowiązku poruszania się lewą stroną drogi. Używajcie elementów odblaskowych. Pamiętajcie, że ubrany na ciemno człowiek poruszając się po zmroku jest praktycznie niewidoczny dla prowadzących samochody.

 • Rowerzysta: powinien poruszać się tylko i wyłącznie na sprawnym i oświetlonym rowerze, zawsze na trzeźwo.

 • Kierowcy: muszą pamiętać, że nieostrożność, lekkomyślność i brawura mogą skończyć się czyjąś śmiercią.

Apelujemy zatem do wszystkich uczestników ruchu o poszanowanie własnego życia, życia bliskich nam osób i wszystkich tych, których spotkamy na drodze swojej podróży.