Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

WYRÓŻNIENIA ZA UDZIAŁ W PROGRAMIE "BEZPIECZNA SZKOŁA" WRĘCZONE

Wraz z końcem roku szkolnego 2016/2017 zakończyła się 13 edycja programu profilaktycznego pn. "BEZPIECZNA SZKOŁA" realizowanego przez Policję w naszym województwie. Dwie szkoły z powiatu pyrzyckiego, które wzięły udział w przedsięwzięciu otrzymały wyróżnienia Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie mł. insp. Jacka Cegieły.

   Program "Bezpieczna szkoła" skierowany był do szkół i placówek oświatowych na terenie całego województwa. Z początkiem roku szkolnego każda placówka mogła zgłosić udział w programie. W roku szkolnym 2016/2017 na terenie powiatu pyrzyckiego swój udział zgłosiło pięć placówek oświatowych, jednak ostatecznie na koniec programu dwie szkoły spełniły wszystkie kryteria wymagane w regulaminie.

   Celem Programu "Bezpieczna Szkoła" jest stałe diagnozowanie zagrożeń pojawiających się wśród dzieci i młodzieży a także ograniczenie demoralizacji wśród osób małoletnich oraz pomoc w realizacji działań związanych z bezpieczeństwem na terenie placówek oświatowych.

   Podczas trwania programu placówki korzystały ze spotkań z policjantami, rad pedagogicznych i wywiadówek profilowanych dla rodziców. Oceniane było zaangażowanie i innowacyjność inicjatyw profilaktycznych realizowanych przez placówki, a także promowanie bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowych.

   Wyróżnienia Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie mł. insp. Jacka Cegieły za udział w programie otrzymały Zespół Szkół nr 2 CKU im. Tadeusza Kościuszki w Pyrzycach oraz Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Kłodzinie.

   W imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie na ręce dyrektorów wyróżnionych szkół Komendant Powiatowy Policji w Pyrzycach podinsp. Krzysztof Dębiński uroczyście przekazał wyróżnienia za realizację wyjątkowych inicjatyw i działań związanych z profilaktyką i edukacją w obszarze bezpieczeństwa w roku szkolnym 2016/2017. Komendant złożył podziękowania za udział w programie i pogratulował Panom Pawłowi Palczyńskiem Dyrektorowi Zespołu Szkół nr 2 CKU oraz Lucjanowi Kowalczykowi Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Kłodzinie osiągniętych efektów i jednocześnie zachęcał do kontynuowania aktywności w obszarze edukacji na rzecz bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży.

   Serdecznie gratulujemy wyróżnionym i jednocześnie zachęcamy oraz zapraszamy kolejne placówki oświatowe do udziału w programie.

   Program pod nazwą "Bezpieczna Szkoła" Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie organizowany jest dzięki współpracy i wsparciu z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.