Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

PODZIĘKOWANIA ZA WSPARCIE FINANSOWE DLA KOMISARIATU POLICJI W LIPIANACH

18 maja br. Komendant Powiatowy Policji w Pyrzycach podinsp. Krzysztof Dębiński wspólnie z Panią Komendant Komisariatu Policji w Lipianach spotkali się z Sekretarzem Urzędu Miasta Lipiany na uroczystym przekazaniu porozumienia dotyczącego wsparcia finansowego Policji.

  Wspieranie Policji przez samorządy lokalne stało się już niemal tradycją. I tak 18 maja br. Komendant pyrzyckiej Policji podinsp. Krzysztof Dębiński wraz z podkom. Moniką Klemenską Komendantem Komisariatu Policji w Lipianach spotykali się z przedstawicielem władz Miasta Lipiany Panią sekretarz Barbarą Krakowską - Petruk w imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie, dziękując za współpracę i wsparcie finansowe.

  Otrzymane środki finansowe w kwocie 20 tyś. zostaną przeznaczone na inwestycję związaną z modernizacją pomieszczeń Komisariatu Policji w Lipianach. Komendanci złożyli podziękowania za dotychczasową współpracę i starania w poprawę funkcjonowania lipiańskiej jednostki. Efekty dobrej współpracy z samorządem Gminy Lipiany są widoczne, w codziennej służbie lipiańskich policjantów, chociażby za sprawą alkomatu policyjnego ufundowanego przez władze samorządowe.

   Komendant Komisariatu Policji w Lipianach wraz policjantami i pracownikami cywilnymi dziękują za okazane wsparcie finansowe.

  • PODZIĘKOWANIA ZA WSPARCIE FINANSOWE DLA KOMISARIATU POLICJI W LIPIANACH
    PODZIĘKOWANIA ZA WSPARCIE FINANSOWE DLA KOMISARIATU POLICJI W LIPIANACH
  • PODZIĘKOWANIA ZA WSPARCIE FINANSOWE DLA KOMISARIATU POLICJI W LIPIANACH
    PODZIĘKOWANIA ZA WSPARCIE FINANSOWE DLA KOMISARIATU POLICJI W LIPIANACH
  • PODZIĘKOWANIA ZA WSPARCIE FINANSOWE DLA KOMISARIATU POLICJI W LIPIANACH
    PODZIĘKOWANIA ZA WSPARCIE FINANSOWE DLA KOMISARIATU POLICJI W LIPIANACH