Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

ADAPTACJA ZAWODOWA MŁODYCH POLICJANTÓW W POWIECIE PYRZYCKIM

Młodzi funkcjonariusze odbywający etap adaptacji zawodowej zadbają o bezpieczeństwo i porządek publiczny na terenie powiatu pyrzyckiego.

   Z początkiem tygodnia szeregi pyrzyckiej Policji zasilili młodzi policjanci, którzy pod okiem starszych kolegów będą zdobywać doświadczenie zawodowe. Adaptacja zawodowa młodych mundurowych odbywa się na podstawie współpracy Komendy Powiatowej Policji ze Starostwem Powiatowym, które to sfinansuje pobyt funkcjonariuszy.

   Młodzi stażem funkcjonariusze ukończyli dotychczas kurs podstawowy zakończony egzaminem, a teraz przez najbliższe tygodnie będą zdobywać doświadczenie zawodowe pod okiem doświadczonych funkcjonariuszy. Jednym z podstawowych zadań mundurowych będzie zapobieganie i ujawnianie sprawców wykroczeń szczególnie uciążliwych dla mieszkańców.

  Służby pełnione przez młodych adeptów odbywać się będą w systemie zmianowym, głównie w godzinach popołudniowych i nocnych, w patrolach pieszych. Patrole pojawiają się w rejonach parków, osiedli mieszkaniowych, placów zabaw, a także wzdłuż ciągów komunikacyjnych miasta. Ponadto młodzi policjanci wezmą udział w zabezpieczeniu imprez masowych zaplanowanych na naszym terenie.


 

  • ADAPTACJA ZAWODOWA MŁODYCH POLICJANTÓW W POWIECIE PYRZYCKIM
    ADAPTACJA ZAWODOWA MŁODYCH POLICJANTÓW W POWIECIE PYRZYCKIM
  • ADAPTACJA ZAWODOWA MŁODYCH POLICJANTÓW W POWIECIE PYRZYCKIM
    ADAPTACJA ZAWODOWA MŁODYCH POLICJANTÓW W POWIECIE PYRZYCKIM
  • ADAPTACJA ZAWODOWA MŁODYCH POLICJANTÓW W POWIECIE PYRZYCKIM
    ADAPTACJA ZAWODOWA MŁODYCH POLICJANTÓW W POWIECIE PYRZYCKIM